Робота комісії за 2022-2023 н.р.

 Комісія зварювальних дисциплін на протязі 2022-2023 н.р. працювала над:

      вдосконаленням методичних комплексів зварювальних дисциплін;

      формуванням у студентів компетенції фахівця зі зварювання;

      створення належних і сучасних умов для виявлення обдарованих студентів;

      залученням студентів до активної участі в житті коледжу.


Підвищення кваліфікації викладачів циклової комісії проводилося згідно графіку , крім цього викладачі комісії проходили навчання - самоосвіту:

Викладач  Кисельова О.М 

з/п

Повна назва закладу, установи, де пройдено підвищення кваліфікації

Тема

Назва отриманого документа, дата видачі

Обсяг підвищення кваліфікації (кількість годин/модулів/кредитів)

1

POMETHEUS

Життєстійкість молоді в умовах кризи

Сертифікат, 16.01.2023

30год

 

2

Дніпровський державний технічний університет

Підвищення науково-теоретичних та практичних рівнів викладання навчальних дисциплін

Довідка про підсумки підвищення кваліфікації  

( стажування)

№ 126/558/2022

 від 04.01.22

60год/ 2кредити

 

3

Міністерство цифрової трансформації України

Безбарєрна грамотність

Сертифікат

07.02.2022

0.2 кредити

 

4

ЦПО та підвищення кваліфікації кадрів НМетАУ

Іноваційні основи технології у закладах освіти

 Сертифікат № 671-839

13.10.2021

30год/ 1 кредит

 

5

Дніпровський державний технічний університет

Підвищення науково-теоретичних та практичних рівнів викладання навчальних дисциплін, вдосконалення професійної підготовки

Довідка про підсумки підвищення кваліфікації

№ 84/684/2021

Від30.01.2021

150год/5 кредитів

 

6

Платформа масових відкритих онлайн-курсів POMETHEUS

Медіограмотність для освітян

09.06.2021

60год/2 кредити


Викладач  Биковський М.О

з/п

Повна назва закладу, установи, де пройдено підвищення кваліфікації

 

Тема

Назва отриманого документа, дата видачі

Обсяг підвищення кваліфікації (кількість годин/модулів/кредитів)

1.

Дніпровський Державний Технічний Університет

Підвищення науково-теоретичних та практичних рівнів викладання навчальних дисциплін

Довідка № 127/558/2022 від 04.11.2022

60 год / 2 кредити

2.

Міністерство цифрової трансформації України

Безбарєрна грамотність

Сертифікат 07.02.2022

0.2 кредити

3.

ЦПО та підвищення кваліфікації кадрів НМетАУ

Інноваційні освітні технології у закладах освіти

Сертифікат № 671-830

13.10.2021

30 годин / 1 кредит ЄКТСГречаний Тарас Олександрович  має високий рівень інформаційної та цифрові компетентності, ефективно застосовує цифрові технології в освітньому процесі. Має знання щодо створення цифрового контенту, використання сучасних онлайн-ресурсів, таких як додатки Google, платформа Zoom, сервіс Blogger тощо.
Брав участь у регіональних Патонівських читаннях (2018), у навчально-
практичних семінарах: «Інноваційні освітні технології у закладах освіти»
(2020), «Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання»
(2021), у ІІ Всеукраїнських патонівських читаннях (2021). 
Публікує методичні матеріали на освітніх платформах «Всеосвіта», «На
урок», «Всім освіта». Нагороджений Подякою за поповнення бібліотеки
проекту «На урок» авторськими розробками (2023).
Гречаний Т.О. провів цікаві, змістовні відкриті заходи: лекція
«Характеристики, особливості та галузь використання, призначення листових конструкцій» (2019), лекція «Характеристика способів відновлення деталей наплавленням» (2020), семінарське заняття «Розрахунок та проектування зварних з’єднань» (2021), конкурс «Найкращий зварювальник» (2022).

Чернова Лілія Володимирівна у своїй роботі використовує інноваційні технології в освітньому процесі. 2022-2023 н.році працювала над методичною проблемою «Застосування технологій дистанційного навчання в освітньому процесі», опанувала прийоми та методи роботи з веб-сервісом Classroom, має власний блог.
Викладач приділяє увагу розробці навчально-методичного забезпечення дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва»
В своїй роботі викладач наряду зі стандартними методами навчання
використовує нестандартні, інтерактивні методи, які значно підвищують
пізнавальну активізацію студентів, формують у них інтерес до дисципліни та підвищують якість успішності.

Коментарі